Partners

FRISSE BLIK OP PROCESSEN

Partners

Een zakelijke dienstverleners hebben het initiatief genomen om het ‘Purpose Accounting Collective’ (PACC) op te richten. Dit collectief bestaat uit ondernemers die hun krachten bundelen om voor het Nederlandse midden- en grootbedrijf de kansen van brede waardecreatie laagdrempelig, ondernemend en met plezier te kunnen implementeren. Purpose Accounting is een geïntegreerde werkwijze waarbij instrumentale (meten, data, audits, dashboards, verantwoording, etc.) en mentale (betekenis, zingeving, positieve maatschappelijke impact, goed werkgeverschap, etc) aspecten samenkomen in de bedrijfsvoering dat leidt tot brede waardecreatie. Deze fundamentele verandering biedt ondernemers nieuwe zakelijke kansen.

De samenwerkende dienstverleners zijn afkomstig uit de accountancy, managementconsultancy, juridisch en fiscaal advies, communicatie, duurzaamheid, branding en certificering. De partners leveren – ieder vanuit zijn eigen discipline – toegevoegde waarde aan de gezamenlijke opdrachtgevers. Zo creëren we meer impact en maken we samen brede waarde creatie toegankelijk voor ondernemers. Dit doen we o.a. via de PACC-maturity scan, een onafhankelijke beoordeling (audits), advies en begeleiding. 


PACC helpt mij om de brede waarde creatie die er in mijn organisatie plaatsvindt, zowel strategisch en beleidsmatig, te duiden, meten en managen

Michel Baars – New Horizon


Kirkman Company

Kirkman Company helpt organisaties transformeren naar relevantie voor alle stakeholders. 
Lees verder


Fresh Forward / LUNAR Institute 

Fresh Forward / LUNAR Institute helpt bij het vermenselijken van organisaties en merken.
Lees verder


Kiwa

Kiwa kan als onafhankelijke derde partij verifiëren hoe een bedrijf of organisatie op financieel, sociaal en ecologisch gebied presteert.
Lees verder


Foto PACC-deelnemers 2021, van links naar rechts:
Winie van Oorschot – Apples of Orange, sparringprofessional, Sjoerd van der Velden van advocatenkantoor BvdV, Cas van Arendonk – Kirkman Company , Marlon van Dijk – Grant Thornton, Monique Mulder – Mattmo, Sebo Havinga – Grant Thornton, Wim van Vreeswijk – Kiwa Nederland, Matthijs Tammes – Mattmo, Emma Verheijke – Grant Thornton & Tjerk de Wit – Mattmo