Partners

Kirkman Company

Kirkman Company

Kirkman Company helpt organisaties transformeren naar relevantie voor alle stakeholders. 

Cas van Arendonk
Co-founder Kirkman Company

c.van.arendonk@kirkmancompany.com
06 53 56 59 22

www.kirkmancompany.com


Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?
Kirkman Company helpt organisaties transformeren naar relevantie voor alle stakeholders. Milieu en maatschappij zijn daarbij belangrijke stakeholders. Na het ontwikkelen van een sustainable visie en strategie volgt de implementatie. Echter, dan zal er ieder jaar “gemeten” moeten worden of de doelstellingen gehaald worden. Dat kunnen we niet alleen en samen met PACC kan dit doel gerealiseerd worden. Door deze extra monitoring kan er ook beter gestuurd en wanneer nodig bijgestuurd worden op de doelstellingen, Hierdoor ontstaat er een win-win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Welke klantbehoefte zie je in de markt?
We zien bij Kirkman Company de volgende klantbehoefte in de markt:

‘Hoe zorgen we ervoor dat duurzaamheid over afdelingen gaat leven en niet is belegd bij één persoon of een klein groepje enthousiastelingen?’

‘We willen een strategie op duurzaamheid die interne trots bij onze medewerkers vergroot, we onze leveranciers en partners in kunnen meenemen en waarmee we een voorloper kunnen zijn binnen onze sector’

‘We willen aan de slag om samen met publieke en private partijen een maatschappelijk vraagstuk op te kunnenlossen en zoeken naar een geschikte aanpak en onafhankelijke begeleiding om dit mogelijk te maken’

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?
Wij zijn een transformatiebureau. Zo’n transformatie begint met een purpose/visie, gevolgd door de te volgen strategie en implementatie. Bij de implementatie wordt de concrete impact gerealiseerd.
Het is essentieel om de organisatie daarin mee te nemen of nog beter, het te laten omarmen en overnemen. Het vervolgens meten van de impact en op basis daarvan bijsturen, versnelt de verandering en vergroot de impact. 

Samengevat zit onze waarde daarom in de kwadranten Responsible Stewardship & Business Strategy.

Welke diensten leveren jullie binnen het PACC-collectief?
Kirkman Company levert de volgende diensten:

  1. Ontwikkelen duurzaamheidsstrategie
    Samen met relevante interne en externe stakeholders ontwikkelen we een strategie op duurzaamheid, vanuit een brede kijk naar zowel groene als sociaal-maatschappelijke waarde en in lijn met algemene missie en visie van jouw organisatie.
  2. Implementeren duurzaamheidstrategie
    Wij zorgen voor een concrete veranderagenda inclusief plan, planning, governance, middelen, communicatie aanpak en helpen bij de uitvoering, zodat de tekentafel oplossing op de werkvloer wordt omarmd en effectief wordt toegepast.
  3. Opzetten impact ecosysteem
    Iedere organisatie is onderdeel van een ‘wicked problem’: een complex maatschappelijk vraagstuk dat continue verandert en alleen met meerdere stakeholders kan worden aangepakt. Vanuit een bewezen aanpak zetten we samen met een ‘coalition of the willing’ een verregaand strategisch samenwerkingsverband op tussen publieke en private organisaties rondom een maatschappelijk vraagstuk.

Wat is jouw persoonlijke drive?
Cas van Arendonk: Impact maken door collectief ondernemerschap! Zo verhogen we het tempo naar een mooier leven voor de huidige en toekomstige generaties.

Referenties

Ontwikkelen duurzaamheidsstrategie
Odin

Implementeren duurzaamheidstrategie
Dutch Bakery Group

Opzetten impact ecosysteem
C-creators