Over PACC

purpose accounting

Purpose Accounting is een geïntegreerde werkwijze waarbij instrumentale (meten, data, audits, dashboards, verantwoording, etc.) en mentale (betekenis, zingeving, positieve maatschappelijke impact, goed werkgeverschap etc.) aspecten samenkomen in de bedrijfsvoering dat leidt tot brede waardecreatie. Om dit te kunnen implementeren binnen het midden- en grootbedrijf is in februari 2021 het Purpose Accounting Collectief (PACC) opgericht. 

Onze missie: PACC wil de transitie naar een circulaire, inclusieve en duurzame economie enerzijds vereenvoudigen en anderzijds de business kansen voor ondernemers verzilveren. 


We zijn ervan overtuigd dat geïntegreerd werken een veel hogere opbrengst creëert voor organisaties. In onze visie creëert geïntegreerd werken brede waardecreatie voor ondernemers. 

Onze ambitie: PACC wil eraan bijdragen dat in 2030 ten minste 30% van het Nederlandse midden- en grootbedrijf een vorm van ‘purpose accounting’ heeft geïmplementeerd.’

Onze strategie: door onze krachten te bundelen in het PACC-collectief kunnen we ieder vanuit onze eigen discipline toegevoegde waarde leveren aan onze gezamenlijke opdrachtgevers. Zo creëren we meer impact en maken we samen brede waardecreatie toegankelijk voor ondernemers.