Maturity scan

Purpose accounting maturity scan


Vandaag de dag liggen er veel nieuwe uitdagingen op het snijvlak van business en maatschappelijke impact. Door nieuwe wetgeving zoals de CSRD zijn duurzaam en sociaal verantwoord handelen onlosmakelijk verbonden met uw bedrijfsstrategie.

Benut u de kansen van brede waardecreatie en bent u zich bewust van mogelijke risico’s?

De Purpose Accounting Maturity Scan is dè manier om tot deze inzichten te komen. Door het stellen van de juiste vragen en volgen van het integrale PACC-model bieden we u een compleet beeld van hoe u en uw onderneming er nù voor staat, en leggen we de basis voor een efficiënt pad naar ‘meervoudige’ winst!


  Brede waardecreatie begint met inzicht 


  Als ondernemer denkt u in kansen. Kansen voor uw bedrijf, kansen voor onderscheidend vermogen. Vandaag de dag liggen er veel nieuwe uitdagingen op het snijvlak van business en maatschappelijke impact. Duurzaam en sociaal handelen zijn onlosmakelijk verbonden met uw bedrijfsstrategie. Aansluitend hierop zal er komende jaren nieuwe wetgeving geïmplementeerd gaan worden; de CSRD. 

  Dit ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ is een nieuwe Europese wet die brede waarde creatie, ook voor uw bedrijf, inzichtelijk gaat maken. Die brede waarde creatie behelst vooral de toevoeging van de sociale en ecologische impactmetingen aanvullend op uw huidige verplichting tot financiële verslaggeving. Bent u hier klaar voor? Benut u de kansen van brede waarde creatie? Bent u zich bewust van mogelijke risico’s? 

  Het Purpose Accounting Collective (PACC) is een initiatief van zakelijke dienstverleners die klaar staan voor u om dit soort vraagstukken te behandelen en uw organisatie daarmee integraal te kunnen ‘boosten’. Natuurlijk wilt u straks geen problemen krijgen met de goedkeuring van de nieuwe verplichtte verslaggeving. Èn natuurlijk wilt u uw concurrerende positie behouden en waar mogelijk versterken door tijdig in te spelen op nieuwe kansen tot onderscheidend vermogen. 

  De Purpose Accounting Maturity Scan is dè manier om tot deze inzichten te komen. Door het stellen van de juiste vragen en volgen van het integrale PACC-model bieden we u een compleet beeld van hoe uw organisatie ervoor staat ten aanzien duurzaamheidsonderwerpen, brede waarde creatie en uiteraard de CSRD zelf. Dit rapport combineert visuele representatie van de verzamelde data met integraal advies op maat zodat u direct stappen kan zetten naar een toekomstbestendige organisatie. Uiteraard staan de PACC-partners, met een uitgebreid aanbod aan diensten, klaar om u hierbij te helpen. 

  Samen Winnen! Daar gaat het om bij PACC. U, uw medewerkers, uw partners en klanten. Maar ook uw kleinkinderen, de natuur en het klimaat. Kortom, brede waardecreatie is voor alle stakeholders. De Purpose Accounting Maturity Scan geeft u snel en integraal een goed beeld hoe u en uw onderneming er nù voor staat en legt de basis voor een efficiënt pad naar meervoudige waardecreatie!