Partners

Fresh Forward /LUNAR Institute

Fresh Forward / LUNAR Institute 

Fresh Forward / LUNAR Institute helpt bij het vermenselijken van organisaties en merken

Carlo van Kessel
Partner & Chief Connection Officer

carlo@freshforward.com
06-21807031

www.freshforward.com


Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?
Als wij vanuit ons verlangen positieve impact willen creëren voor mens en maatschappij, dan zijn wij ervan overtuigd dat we betekenis moeten geven aan de gehele waardeketen. Binnen PACC kunnen we samenwerken met partijen die allen specialist zijn op een onderdeel van deze waardeketen. Dat verhoogt de daadwerkelijke meetbare impact van onze purpose-ontwikkeling voor organisaties en merken.

Welke klantbehoefte zie je in de markt?
Strategic Design (Fresh Forward):

“Wat is de unieke kracht van onze organisatie en hoe worden we toekomstbestendig?”

“Hoe ontdekken we als organisatie ons gezamenlijk verlangen, onze toekomstdroom? En hoe doorleven we die waardoor we als mens en organisatie sterker en relevanter worden en daarmee positieve impact kunnen maken?”

“Met welke concrete initiatieven gaan we aan de slag om onze visie, zowel intern al extern, te realiseren?”

Human Design (Fresh Forward & LUNAR Institute):

“Hoe pak je binnen je positie als leidinggevende de regie en verantwoordelijkheid en toon je voorbeeldgedrag binnen je organisatie en team?”

“Hoe krijgen we de hele organisatie betrokken en hoe ontwikkelen we in functie van de purpose het bijpassende gedrag en mentaliteit?”

“Hoe voorkom je dat je weer in oude routines vervalt en hoe houd je energie en betrokkenheid op je purpose?”

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?
In co-creatie werken wij voor organisaties en merken in een creatief proces aan een doorleefde purpose en toekomstvisie. Met als doel impactvolle vernieuwing en mensen die zich in mentaliteit en gedrag verbinden aan de purpose.

Welke diensten biedt jouw organisatie aan binnen het PACC-collectief?

 1. Organisation Next: Visie- en strategieontwikkeling voor organisaties
  De wereld die we kennen verandert continu en sneller dan ooit. Ontwikkelingen gaan harder en de impact ervan is groter. Daarbij bevinden we ons op een kantelpunt. Na een lange periode van toenemend zelfvertrouwen, stappen we een periode in die gekenmerkt wordt door onzekerheid. Aan organisaties de taak om zichzelf in deze periode opnieuw uit te vinden. Waar sta je voor? Welke richting ga je op? Hoe kom je tot een doorleefde purpose? Hoe ga je om met de spanning tussen oud en nieuw? Tussen behouden wat je hebt en radicale vernieuwing? Tussen duidelijkheid en wendbaarheid? En welke mentaliteit en gedrag is nodig om deze nieuwe richting te verwezenlijken?
 2. Brand Impact: Visie- en strategieontwikkeling voor merken
  Met onze Brand Impact-aanpak zetten wij, samen met onze klanten, een merk met een positieve impact voor de toekomst neer. Een merk dat relevant is voor mensen (consumenten, medewerkers én klanten), dat haar steentje bijdraagt aan een betere maatschappij en daardoor duurzame groei kan realiseren.
 3. Forward Spaces: Visie- en strategieontwikkeling voor omgevingen
  Met Forward Spaces creëren wij concepten voor omgevingen met positieve impact. Omgevingen die van echte betekenis zijn voor mensen, voor verbinding zorgen, circulair zijn en beleving geven. Omgevingen met magneetwerking waar mensen graag naartoe komen en willen zijn. Toepassingen zijn bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling of het ontwikkelen van retailconcepten of werkomgevingen.
 4. Organisatie- en teamontwikkeling
  Bij LUNAR maken we een directe koppeling tussen organisatiedoelen (strategie/purpose) en ontwikkeling van het menselijk potentieel (talent, intrinsieke motivatie en gedrag). Wij helpen organisaties hun strategie te vertalen naar leiderschap, gedrag en mentaliteit. We maken daarmee een directe koppeling tussen het strategisch design (je purpose en de strategische ambities) en het human design: de mentaliteit en gedrag, het leiderschap en de energie (mentale fitheid, veranderkracht) die nodig zijn om de organisatie in beweging te brengen en duurzaam te veranderen. We verbinden een visie, ambitie of purpose (het externe spel) met de motivatie, het gedrag en de mentaliteit van de mensen in de organisatie (het interne spel). Zo ontstaat energie, intrinsieke motivatie, daadkracht en de gewenste gedragsverandering.
 5. Persoonlijke ontwikkeling/leiderschap
  De wereld heeft leiders nodig die op een positieve en betekenisvolle manier om gaan met verandering en vooruitgang. Leiders die grensverleggend durven denken, delen en doen. Bij LUNAR vind je programma’s om je impact als leider te vergroten en gelijkgestemden te ontmoeten, zoals het Impact-programma (Vanuit energie, verlangen en een vleugje rebellie verkennen we met een groep van 12 andere CEO’s, directeuren, bestuurders en ondernemers, de randen van de veranderende wereld. We proeven, verdiepen, verrijken en gaan met elkaar in gesprek op the edge of the unknown. ) en het Gilde-programma (een compacte, avontuurlijke leerreis voor senior- en young executives uit diverse sectoren, gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. Een diversiteitsprogramma waarin je leert van elkaars vragen en reacties, elkaars inzichten, zienswijzen, ervaringen, maar ook van elkaars moeilijkheden en dilemma’s).

Wat is de persoonlijke drive van Fresh Forward? 
Carlo van Kessel: In het werk wat ik doe wil ik graag een bijdrage leveren aan de positieve impact voor mensen en de maatschappij. Dat wat wij noemen het vermenselijken van organisaties en merken is waar ik op aanga. En nu samen met elkaar zijn we sterker en kunnen financiële en maatschappelijke waarde echt hand in hand gaan.

Referenties

1. Organisation Next – EMC-groep

2. Brand Impact – Cloetta

3. Forward Spaces – Gemeente Almere

4. Organisatie- en teamontwikkeling – Albert Heijn

5. Persoonlijke ontwikkeling – Impact en Gilde Programma