Circulair Ondernemen

Gepubliceerd op

Duurzaamheid is voor steeds meer opdrachtgevers een selectiecriterium bij aanbestedingen en in offertetrajecten. Door zichtbaar te kiezen voor duurzaam ondernemen onderscheidt u zich van uw concurrenten. Daarnaast groeit de markt voor investeerders die investeren in duurzaamheid, of alleen in bedrijven die duurzaam werken. Ook op de arbeidsmarkt scoort duurzaamheid. Jonge professionals willen graag aan de slag bij een bedrijf met een ambitieuze agenda als het gaat om klimaatverandering, duurzame inzetbaarheid en eerlijk zakendoen.

De 7 stappen tot circulair ondernemen
Organisaties die een traject starten om circulair te ondernemen komen in aanmerking voor het Kiwa-certificaat Prestatieladder Circulair. Het certificaat richt zich op de inrichting van het managementsysteem en hoe dat aanhaakt op de principes van circulair ondernemen. Ook wordt er gelet op het ontwikkeling van producten en diensten die in lijn zijn met circulair ondernemerschap.
Kiwa’s Prestatieladder Circulair begeleidt organisaties stap-voor-stap bij het maken van de omslag naar circulair ondernemen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de structuur van onder meer de kwaliteitsstandaard ISO 9001. Dit biedt kwaliteitsmanagers die vertrouwd zijn met deze normen veel houvast, wat succesvolle implementatie ten goede komt.
Wat wordt er verwacht van bedrijven die het certificaat Prestatieladder Circulair willen behalen? Hieronder Kiwa’s 7 stappen tot circulair ondernemen.

Stap 1: Inzicht in de eigen context
De organisatie stelt vast wat de impact is van circulair ondernemen voor haar doelen en strategie. Denk bijvoorbeeld aan stakeholders, economische restricties, wettelijke bepalingen, een strategisch plan etc.

Stap 2: Leiderschap en betrokkenheid
Het topmanagement toont leiderschap bij de implementatie van circulair ondernemen in de organisatie. Denk hierbij aan het uitdragen van beleid dat gericht is op circulair ondernemen.

Stap 3: Planning
De organisatie kan aantonen dat er actie wordt ondernomen op het gebied van circulair ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een plan van aanpak waarin stap-voor-stap wordt beschreven hoe de organisatie de beoogde circulaire doelen zal gaan behalen.

Stap 4: Middelen
Door de organisatie wordt vastgesteld welke middelen er nodig zijn om de beoogde circulaire doelen te behalen. Denk hier bijvoorbeeld aan de opleiding en training van medewerkers in het kader van circulariteit.

Stap 5: Plan / do / check / act
De organisatie hanteert een Plan/Do/Check/Act (PDCA)-cyclus voor continue verbetering van het circulaire beleid. Denk hierbij aan onder meer het vaststellen van op circulariteit gerichte interne controles en het bij verbetering betrekken van belangrijke stakeholders uit de supply chain. Of aan transparante communicatie naar de markt over de producten of diensten of het opstellen van overeenkomsten met afnemers waarbij terugname van het product na een bepaalde gebruiksduur is geregeld.

Stap 6: Ontwerp en keuze van materialen
De organisatie heeft tijdens het productontwerp bepaald hoe materialen verwerkt kunnen worden in het product op een wijze waarop de waarde ervan zoveel mogelijk wordt behouden. Denk hierbij onder meer aan het opstellen van een milieuverklaring (LCA/EPD) en aan een systeem dat ervoor zorgt dat producten te traceren zijn.

Stap 7: Monitoring
De organisatie meet voortdurend de prestaties om het overgangsproces te kunnen verbeteren. Interne audits zijn hier een voorbeeld van.

De regeling Prestatieladder Circulair verlangt niet van organisaties dat zij in één keer aan alle eisen voldoen. Er zijn naast het instapniveau 0 vier hogere niveaus te bereiken, waarbij het de bedoeling is dat de organisatie ieder jaar een trede stijgt op de ladder tot niveau 4 bereikt is. In ons webinar over circulair ondernemen legt Bas van Galen, Kiwa’s expert op het gebied van circulair ondernemen, uit wat de Prestatieladder Circulair voor u kan betekenen.

Dit artikel is geschreven door Kiwa, partner van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.