‘Water is het blauwe goud van de toekomst’

Gepubliceerd op

Een nieuwe, veelbelovende klant van Mattmo is Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). ‘Operatie Waterkracht’ is de naam van de transitie die deze ambitieuze overheidsorganisatie doormaakt. Enkele doelen: volledig energieneutraal werken en koploper worden in de circulaire economie. We spraken met Nicole Hendrix, directeur Sector Bedrijfsondersteuning, over de inzet van brede waardecreatie binnen WBL.

Wat zijn het profiel en de purpose van WBL? 
Nicole Hendrix: ‘De afgelopen decennia is een kentering ontstaan in de waterwereld. Onze taak als waterschapsbedrijf – gezuiverd water van bedrijven, fabrieken en consumenten terug laten stromen in rivieren en beken – is in verandering: zo onderzoeken wij de mogelijkheid om in de zomer het watertekort van landbouwbedrijven aan te vullen. Een letterlijk soort circulariteit, waardoor boeren genoeg gezuiverd water hebben voor hun gewassen. Onze purpose is toegevoegde waarde creëren door op duurzame wijze gezuiverd water en grondstoffen terug te brengen in de maatschappij, bijvoorbeeld met behulp van zonne-energie en biogas. Bij zuivering ontstaat slib. Dat zien we niet als afval: een deel daarvan hergebruiken we, bijvoorbeeld voor de cementindustrie. Water is het blauwe goud van de toekomst. Ik vind het mooi om hiermee te kunnen bijdragen aan de samenleving.’

Hoe creëert uw bedrijf maatschappelijke waarde?
‘Voor WBL is de mens onze drijvende kracht. Onze slogan luidt: “De waarde zit in mensen”. In 2018 werden wij uitgeroepen tot beste werkgever van Midden-Limburg. Openheid is belangrijk: zaken zijn bespreekbaar. Komen mensen onverhoopt minder tot hun recht in hun werk, dan zoek je samen met hen naar een andere plek binnen de organisatie. We participeren in Blue Deal, een internationaal overheidsprogramma dat beoogt om 20 miljoen mensen wereldwijd toegang te geven tot voldoende en schoon water. Ook contracteren wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en verwelkomen scholieren en trainees. We halen mensen op hun competenties binnen. De juiste mensen op de juiste plek.’

Waarom wilde u met brede waardecreatie aan de slag gaan?
‘Om vorm en inhoud te geven aan WBL’s toekomstvisie “Waterzuiveren en Waterketen 2030” is in 2018 “Operatie Waterkracht” gestart, een transitie van taakgericht naar meer procesgericht werken. Bij ons werken circa 250 mensen, waarvan een deel ingehuurd. Het streven is om een hecht geheel van kundige mensen in eigen huis te hebben, waarbij iedereen elkaars taken kent. Wat heeft de ander nodig om zijn werk goed te kunnen doen? Willen we innovatief zijn en maatschappelijke meerwaarde hebben, dan kennen onze mensen het bedrijf: ze weten wie wij zijn, hoe wij werken, wat onze waarden zijn en waarom. Je bent een radertje in het bedrijf, maar ook onze ambassadeur. Wat voor taak je ook hebt, je draagt actief bij aan de purpose, ook naar buiten toe. Samen met Mattmo scherpen we op dit moment onze kernwaarden aan en vertalen deze naar de houding en het gedrag van onze medewerkers. Wat betekent bijvoorbeeld een kernwaarde als “innovatief” voor hun werk? Een kompas voor ons dagelijks handelen, een leidraad die geborgd wordt en gecommuniceerd met alle medewerkers. Zo kunnen we onze waarden nog beter uitdragen.’

Hoe verhoogde u waardecreatie in uw bedrijf  en welke hulp riep u hierbij in?
‘Onze drive is tonen hoe belangrijk waterzuivering is voor de samenleving. Samen met andere bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen zijn wij proeftuin voor technologische innovaties. Een van onze paradepaardjes is Verdygo, een intern ontwikkelde, innovatieve ontwerp- en bouwtechniek voor een duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie. In dit modulaire bouwconcept worden materialen hergebruikt en zijn af- of opschaalbaar, al naar gelang een kleinere of grotere zuivering gewenst is. Motoren en andere modules kunnen, gebouwd in containers, plug and playvervangen worden. Op die manier maken wij het hele proces modulair en circulair. Ook uniek in Nederland is SUPERLOCAL, pilotproject van gemeente Kerkrade, woningbouwvereniging HEEMwonen en WBL, waarbij materialen van oude, lokale gebouwen worden hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. Deze hebben een gesloten watercircuit: het eigen grijze water krijgt een nieuwe bestemming, zoals voor de wc of wasmachine. Het project kreeg in 2018 de Waterinnovatieprijs in de categorie circulaire economie. Wij bevorderen kennisdeling, door samenwerkingen met universiteiten en technisch hogescholen, waterschappen en waterleidingmaatschappijen en het bedrijfsleven, zoals Royal HaskoningDHV en Brightlands Campussen. En Mattmo is de partij die ons helpt in de communicatie richting onze stakeholders.’

Welke sectoren en technologieën boort u aan om uw waardecreatie te verhogen? 
‘Neem de ICT-sector, waarin data worden verzameld om nieuwe inzichten te verkrijgen. Door gedigitaliseerde data kun je je bedrijfsprocessen beter sturen. En door verbeterde technologieën, zoals koolstoftechnologie, kun je waterzuiveringprocessen beïnvloeden.’

Hoe maakt u waardecreatie inzichtelijk voor uw stakeholders? Wordt deze gemeten en gerapporteerd?
‘Wij voeren klanttevredenheidsonderzoek uit, bijvoorbeeld bij gemeenten, waarvoor wij gemalen en transportstelsels beheren. Ook publiceren we op onze site sociale en technische jaarverslagen. Over onze innovatieve, integrale methode van openbare aanbestedingen is een video gemaakt die online gedeeld kan worden. Verder participeerden we vorig jaar in de Maas Cleanup: met partners zijn we actief troep uit de rivier gaan vissen.’

Hoe denkt u dat de totale markt zich ontwikkelt wat betreft waardecreatie?
‘Een groeiend aantal bedrijven beseft dat geld niet de enige ultieme waarde is. Economisch belang is uiteraard een grote drijfveer, maar duurzaamheid, circulariteit en merkbeleving moeten daarnaast blijvende waarden worden. Je merkt dat veel jonge mensen bewust kiezen voor zo’n werkgever. En daarnaar moet je luisteren. Mattmo is een van de partners die ons hierin verder kan helpen, omdat zij ons merk goed snappen. Enerzijds door meer naamsbekendheid te creëren en ons goed in de markt te zetten, zodat we de juiste partijen kunnen benaderen. En anderzijds om ons in verbinding te stellen met hun eigen netwerk. Kortom, samenwerken is waardevol. We doen het immers samen.’

Mattmo is partner van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.