Partners

Sinzer – part of Grant Thornton

Sinzer – part of Grant Thornton

Sinzers missie: een maatschappelijke jaarrekening voor elk bedrijf

Marlon van Dijk


Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?
Bedrijven die de focus leggen op brede waarde creatie zijn toekomstbestendiger doordat zij zich beter kunnen onderscheiden in de markt, bedrijfseconomische voordelen benutten, talent aantrekken en behouden en een betere toegang krijgen tot financiering. We zien ook dat bedrijven het lastig vinden om hiermee aan de slag te gaan; waar begin je? Dit is de reden waarom wij dit initiatief zijn gestart. Wij kunnen niet alle vraagstukken alleen oplossen maar zijn wel als accountant en adviseur de sparringpartner van de ondernemer. 

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie? 
Het Purpose Accounting Collective biedt een one-stop-shop voor ondernemers die brede waarde willen creëren. Financiële prestaties worden van oudsher door onze accountants kritisch bekeken en gevalideerd, maar anno 2021 wil een ondernemer zich ook op ecologisch en sociaal gebied onderscheiden en invulling geven aan zijn maatschappelijke positie en rentmeesterschap. Deze prestaties worden nog nauwelijks gevalideerd. Hierin bieden wij vanuit Grant Thornton de expertise, zowel vanuit onze assurance en advisory praktijk.

Welke diensten biedt jouw organisatie aan binnen het PACC-collectief?

Compliancy:
Ondersteuning bij het implementeren van Europese regelgeving rondom duurzaamheid in strategie, meten en rapportage (o.a. SFDR, EU-taxonomie, CSRD) om te zorgen dat het bedrijf hiermee compliant is.

Audits en (pre-) assurance:
Een onafhankelijk oordeel over zowel de financiële als niet-financiële waarde creatie van een bedrijf en/of organisatie en het helpen voorbereiden van niet-financiële data / rapporten waarop men een assurance wil krijgen.

Impact meting en datastrategie:
Het opstellen en/of updaten van de duurzaamheidsstrategie die ten grondslag ligt aan de rapportage evenals het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren en het borgen van de kwaliteit van die data. 

Wat is jouw persoonlijke drive?
Marlon van Dijk: Het is altijd mijn stellige overtuiging geweest dat het meten en valideren van niet-financiële waarde (creatie of vernietiging) net zo belangrijk zou moeten zijn als het meten en valideren van financiële waarde (creatie of vernietiging). Mede door de verkoop van mijn consultancy bedrijf Sinzer aan Grant Thornton in 2019 heb ik daarmee een stap gezet in de richting van dit nieuwe vakgebied wat wij ‘purpose accounting’ noemen. Het is mijn persoonlijke missie dat elke bedrijf een maatschappelijk jaarrekening ontwikkeld waarin we deze brede waarde op een eerlijke manier weten vast te leggen met als doel dit te verbeteren.