Partners

Mattmo Creative

Mattmo Creative

Mattmo biedt organisaties toegevoegde waarde op gebied van branding, reporting en communicatie.

Monique Mulder
Founder/Partner

office@mattmo.nl
31 20 4206773

mattmo.nl


Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?
Uw uitdagingen anno 2021 vragen om een gedegen communicatieadvies, een helder merk en positionering en daarop aansluitende uitingen. Door Mattmo’s creatieve kracht te bundelen met die van gelijkgestemde partners in het PACC kunnen wij onze dienstverlening naar u versterken. Dit komt uw positionering, merk, corporate story en bijvoorbeeld jaarverslag ten goede!

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?
Mattmo biedt organisaties toegevoegde waarde op gebied van branding, reporting en communicatie.

Branding
Om uw merk kracht te geven starten wij bij de kern van uw merk of organisatie. Die kern en eigenheid halen wij met u naar boven in workshops of strategische sessies, waarbij onbenutte of onderbelichte waarden worden meegenomen. Wij bouwen voort op wat er is en werken toe naar een moreel kompas, zodat uw positionering geworteld is en ideeën en oplossingen beklijven.

Reporting & Communicatie
Al meer dan twintig jaar is Mattmo de one-stop-shop voor organisaties bij de productie van jaarverslagen en aanverwante corporate communicatie; één loket voor strategie, design, storytelling, design, copy en alle nodige creatieve services. Onze organisatie evolueerde mee in de trend naar geïntegreerde verslaglegging en impact reporting, Dit was mede de reden om ons al eerste designbureau in Nederland aan te sluiten bij het IIRC, de internationale standaard setter op het gebied van geïntegreerde verslaglegging. Onze integrale aanpak belicht niet alleen economisch maar ook ecologisch, sociaal en cultureel rendement. Uw maatschappelijke waarde creatie, impact en bijdrage aan de Sustainable Development Goals wordt zo zichtbaar en tastbaar. Door storytelling, zowel in tekst als in beeld, maken wij de boodschap en de impact tot een beleving: transparant en aansprekend voor doelgroepen.

Wat is jouw persoonlijke drive?
Monique Mulder: Van meet af aan stond maatschappelijke betrokkenheid aan de basis van Mattmo’s werk. Dat er vanuit de markt een beweging opstaat die deze bezieling met ons deelt, sterkt ons in onze drive om vanuit die betrokkenheid samen te werken aan een betere wereld.

Referenties

Branding & Communicatie

VEZET
Strategische positionering Vezet: https://www.mattmo.nl/projecten/Vezet_brand_experience

NORTHERN WONDER
Strategische positionering Northern Wonder: https://northern-wonder.com

WBL
Strategische positionering WBL 2020 – heden: https://purposeaccounting.nl/2021/05/20/water-is-het-blauwe-goud-van-de-toekomst/

Reporting & Stakeholdercommunicatie

APG GROEP
Jaarververslagen 2015 – heden (zowel voor de APG Groep als de leden)

APG Groep 
Annual report 2021: https://apg.nl/nl/publicatie/jaarverslag-2021-heldere-keuzes-staan-centraal/

ABP
Duurzaamheidsverslag ABP: https://jaarverslag.abp.nl

ACCELL GROUP 
Annual reports 2015 – heden
Annual report 2021: https://annualreport2021.accell-group.com

BASIC FIT 
Annual reports 2017 – heden
Annual report 2021 (PDF): https://corporate.basic-fit.com/investors/financial-results

POST NL
Annual reports 2014 – 2018: https://reporting.mattmo.nl/case/postnl-jaarververslagen/
Online annual report 2016: https://issuu.com/mattmo/docs/postnl_annualreport2016

AZERION
Annual report 2021: Azerion ESG Report 2021