Partners

Innovencio

Innovencio

Innovencia begeleid partijen te bepalen welke subsidie het beste bij ze past en het succesvol binnenhalen van de middelen. 


Welke klantbehoefte zie je in de markt?
We zien bij onze klanten een financieringsbehoefte voor R&D, een pilot of demo plant, uitbreiding van het netwerk, het vinden van kennispartners en bekendheid krijgen bij de overheid voor verdere uitrol van de innovatie.

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie? 
Als antwoord op de grote transities zoals de energie-, klimaat-, grondstoffen- en voedseltransitie ontwikkelen bedrijven en kennisinstellingen nieuwe producten, processen en diensten. Voor de ontwikkelfase tot en met de commerciële demonstratiefase van productie plants, is kapitaal nodig die voorgefinancierd moet worden. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar maar voor deze partijen is het lastig om uit de veelheid van mogelijkheden te bepalen welke subsidie het beste past en welke strategie gevolgd moet worden om subsidies succesvol binnen te halen. Wij begeleiden partijen hierbij, tot en met het daadwerkelijk binnenhalen van de middelen. 

Welke diensten biedt jouw organisatie aan binnen het PACC-collectief?
Onze diensten bestaan uit het in kaart brengen van subsidiekansen evenals het ontwikkelen en schrijven van subsidieaanvragen. Hierbij ligt onze specialiteit in het ontwikkelen van projecten met samenwerkingsverbanden die elk een deel van de keten innoveren en door samenwerking tot een doorbraak kunnen komen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in grote investeringsprojecten voor nieuw productieprocessen waarmee CO2 bespaard wordt. Denk hierbij o.a. aan biobased grondstoffen, recycling, duurzame energie, flexibilisering energiesysteem/ energieopslag en waterstof.

Referenties

Scan subsidiekansen innovatie en duurzaamheid: 
C2CA – Innovencio: https://innovencio.nl/portfolio/c2ca/

Subsidieaanvraag innovatie en duurzaamheid:                                                       
Ecodorp Boekel – Innovencio: https://innovencio.nl/portfolio/subsidie-aanvraag-ecodorp-boekel/ 

MOOI BRIMM – Innovencio: https://innovencio.nl/portfolio/mooi-brimm/

Stiphout Plastics – Innovencio: https://innovencio.nl/portfolio/stiphout-plastics/