Partners

Grant Thornton

Grant Thornton

Grant Thornton ondersteunt ondernemers zich op ecologisch en sociaal gebied te onderscheiden.

Marlon van Dijk
Partner | Head of Sales
Grant Thornton Netherlands
T +31 (0)88 – 6769176 M +31(0)6-31010401


Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?
Wij hebben het initiatief gestart omdat we in de markt zien dat het midden- en grootbedrijf de coronacrisis aangrijpen om een duurzame herstart te maken. Bedrijven die de focus leggen op brede waarde creatie zijn toekomstbestendiger doordat zij zich beter kunnen onderscheiden in de markt, bedrijfseconomische voordelen benutten, talent aantrekken en behouden en een betere toegang krijgen tot financiering. We zien ook dat bedrijven het lastig vinden om hiermee aan de slag te gaan; waar begin je?

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?
Het Purpose Accounting Collective biedt een one-stop-shop voor ondernemers die brede waarde willen creëren. Financiële prestaties worden van oudsher door onze accountants kritisch bekeken en gevalideerd, maar anno 2021 wil een ondernemer zich ook op ecologisch en sociaal gebied onderscheiden en invulling geven aan zijn maatschappelijke positie en rentmeesterschap. Deze prestaties worden nog nauwelijks gevalideerd. Hierin bieden wij vanuit Grant Thornton de expertise.

Wat is jouw persoonlijke drive?
Marlon van Dijk: In 2008 ben ik vrijwel direct na mijn opleiding Bedrijfseconomie, waarin ik in mijn scriptie onderzoek heb gedaan naar een methode om maatschappelijk rendement te meten, betrokken geraakt bij de ontwikkeling van een online tool en de oprichting van een social enterprise. Deze hadden als doel bedrijven te ondersteunen om de maatschappelijke waarde die zij creëren (of vernietigen) te meten, hierover te rapporteren en dit stelselmatig te verbeteren. Deze tool, social evaluator(tm), is uiteindelijk uitgegroeid tot een consultancy bedrijf onder de naam Sinzer waar ik vanaf 2012 tot 2019 directeur en medeaandeelhouder van was. Per 1 januari 2019 is Sinzer overgenomen door Grant Thornton vanuit de overtuiging dat het meten en valideren van niet-financiële waarde net zoveel aandacht gaat krijgen als het meten en valideren van financiële waarde. Het Purpose Accounting Collective gaat helpen bij het realiseren van mijn persoonlijke missie: een maatschappelijke jaarrekening voor elk bedrijf!