De menselijke kant van doelgerichte waardecreatie

"Nederlandse ondernemers
laten miljarden
aan
waardecreatie onbenut"

Marlon van Dijk

Een collectief van ondernemers

Zes zakelijke dienstverleners hebben het initiatief genomen om het ‘Purpose Accounting Collective’ (PACC) op te richten. Dit collectief bestaat uit ondernemers die hun krachten bundelen om voor het Nederlandse midden- en grootbedrijf de kansen van brede waardecreatie laagdrempelig, ondernemend en met plezier te kunnen implementeren. Purpose accounting houdt in dat ondernemingen hun waardecreatie zowel in financiële, sociale én ecologische zin wereldkundig maken. Deze fundamentele verandering biedt hun nieuwe zakelijke kansen.

partners

Foto PACC-deelnemers, van links naar rechts:
Winie van Oorschot – Apples of Orange, sparringprofessional, Sjoerd van der Velden van advocatenkantoor BvdV, Cas van Arendonk – Kirkman Company , Marlon van Dijk – Grant Thornton, Monique Mulder – Mattmo, Sebo Havinga – Grant Thornton, Wim van Vreeswijk  – Kiwa Nederland, Matthijs Tammes – Mattmo, Emma Verheijke – Grant Thornton & Tjerk de Wit – Mattmo

Grant Thornton & Sinzer – part of Grant Thornton

Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?

Wij hebben het initiatief gestart omdat we in de markt zien dat het midden- en grootbedrijf de coronacrisis aangrijpen om een duurzame herstart te maken. Bedrijven die de focus leggen op brede waarde creatie zijn toekomstbestendiger doordat zij zich beter kunnen onderscheiden in de markt, bedrijfseconomische voordelen benutten, talent aantrekken en behouden en een betere toegang krijgen tot financiering. We zien ook dat bedrijven het lastig vinden om hiermee aan de slag te gaan; waar begin je?

 

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?

Het Purpose Accounting Collective biedt een one-stop-shop voor ondernemers die brede waarde willen creëren. Financiële prestaties worden van oudsher door onze accountants kritisch bekeken en gevalideerd, maar anno 2021 wil een ondernemer zich ook op ecologisch en sociaal gebied onderscheiden en invulling geven aan zijn maatschappelijke positie en rentmeesterschap. Deze prestaties worden nog nauwelijks gevalideerd. Hierin bieden wij vanuit Grant Thornton de expertise.

Wat is jouw persoonlijke drive?

Marlon van Dijk: In 2008 ben ik vrijwel direct na mijn opleiding Bedrijfseconomie, waarin ik in mijn scriptie onderzoek heb gedaan naar een methode om maatschappelijk rendement te meten, betrokken geraakt bij de ontwikkeling van een online tool en de oprichting van een social enterprise. Deze hadden als doel bedrijven te ondersteunen om de maatschappelijke waarde die zij creëren (of vernietigen) te meten, hierover te rapporteren en dit stelselmatig te verbeteren. Deze tool, social evaluator(tm), is uiteindelijk uitgegroeid tot een consultancy bedrijf onder de naam Sinzer waar ik vanaf 2012 tot 2019 directeur en medeaandeelhouder van was. Per 1 januari 2019 is Sinzer overgenomen door Grant Thornton vanuit de overtuiging dat het meten en valideren van niet-financiële waarde net zoveel aandacht gaat krijgen als het meten en valideren van financiële waarde. Het Purpose Accounting Collective gaat helpen bij het realiseren van mijn persoonlijke missie: een maatschappelijke jaarrekening voor elk bedrijf!

 

 

Kirkman Company

Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?
Kirkman Company helpt organisaties transformeren naar relevantie voor alle stakeholders. Milieu en maatschappij zijn daarbij belangrijke stakeholders. Na het ontwikkelen van een sustainable visie en strategie volgt de implementatie. Echter, dan zal er ieder jaar “gemeten” moeten worden of de doelstellingen gehaald worden. Dat kunnen we niet alleen en samen met PACC kan dit doel gerealiseerd worden. Door deze extra monitoring kan er ook beter gestuurd en wanneer nodig bijgestuurd worden op de doelstellingen, Hierdoor ontstaat er een win-win-win situatie voor alle betrokken partijen.

 

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?

Wij zijn een transformatiebureau. Zo’n transformatie begint met een purpose/visie, gevolgd door de te volgen strategie en implementatie. Bij de implementatie wordt de concrete impact gerealiseerd.

Het is essentieel om de organisatie daarin mee te nemen of nog beter, het te laten omarmen en overnemen. Het vervolgens meten van de impact en op basis daarvan bijsturen, versnelt de verandering en vergroot de impact. 

Samengevat zit onze waarde daarom in de kwadranten Responsible Stewardship & Business Strategy die je onderaan deze site vindt.

 

Wat is jouw persoonlijke drive?
Cas van Arendonk:  Impact maken door collectief ondernemerschap! Zo verhogen we het tempo naar een mooier leven voor de huidige en toekomstige generaties.

Fresh Forward

Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?

Als wij vanuit ons verlangen positieve impact willen creëren voor mens en maatschappij, dan zijn wij ervan overtuigd dat we betekenis moeten geven aan de gehele waardeketen. Binnen PACC kunnen we samenwerken met partijen die allen specialist zijn op een onderdeel van deze waardeketen. Dat verhoogt de daadwerkelijke meetbare impact van onze purpose-ontwikkeling voor organisaties en merken.

 

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?

In co-creatie werken wij voor organisaties en merken in een creatief proces aan een doorleefde purpose en toekomstvisie. Met als doel impactvolle vernieuwing en mensen die zich in mentaliteit en gedrag verbinden aan de purpose.

Wat is de persoonlijke drive van Fresh Forward?

Carlo van Kessel: In het werk wat ik doe wil ik graag een bijdrage leveren aan de positieve impact voor mensen en de maatschappij. Dat wat wij noemen het vermenselijken van organisaties en merken is waar ik op aanga. En nu samen met elkaar zijn we sterker en kunnen financiële en maatschappelijke waarde echt hand in hand gaan.

Kiwa

Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?

Dit initiatief geeft Kiwa de gelegenheid toegevoegde waarde te leveren in het MVO landschap, waarbij Kiwa invulling geeft aan haar MVO doelstellingen.

 

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?

Kiwa kan als onafhankelijke derde partij verifiëren hoe een bedrijf of organisatie op financieel, sociaal en ecologisch gebied presteert. Als basis daarvoor dient een breed gedragen en onpartijdig vastgestelde set ‘accountable facts’. Op die manier ontstaat een transparante, meetbare weerslag van de geleverde inspanningen.

 Wat is jouw persoonlijke drive?

Wim van Vreeswijk: Ik zie het als een uitdaging het werkterrein van opstellen van jaarverslagen certificeerbaar te maken, zodat de afnemer de daarin vermelde informatie kan vertrouwen.

 

 

Mattmo Creative

Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?

Uw uitdagingen anno 2021 vragen om een gedegen communicatieadvies, een helder merk en positionering en daarop aansluitende uitingen. Door Mattmo’s creatieve kracht te bundelen met die van gelijkgestemde partners in het PACC kunnen wij onze dienstverlening naar u versterken. Dit komt uw positionering, merk, corporate story en bijvoorbeeld jaarverslag ten goede!

 

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie (vanuit het ‘PACC-wiel’ bekeken)?
Mattmo biedt organisaties toegevoegde waarde op gebied van branding, reporting en communicatie.

 

 

Branding

Om uw merk kracht te geven starten wij bij de kern van uw merk of organisatie. Die kern en eigenheid halen wij met u naar boven in workshops of strategische sessies, waarbij onbenutte of onderbelichte waarden worden meegenomen. Wij bouwen voort op wat er is en werken toe naar een moreel kompas, zodat uw positionering geworteld is en ideeën en oplossingen beklijven.

Reporting & communicatie
Al meer dan twintig jaar is Mattmo de one-stop-shop voor organisaties bij de productie van jaarverslagen en aanverwante corporate communicatie; één loket voor strategie, design, storytelling, design, copy en alle nodige creatieve services. Onze organisatie evolueerde mee in de trend naar geïntegreerde verslaglegging en impact reporting, Dit was mede de reden om ons al eerste designbureau in Nederland aan te sluiten bij het IIRC, de internationale standaard setter op het gebied van geïntegreerde verslaglegging. Onze integrale aanpak belicht niet alleen economisch maar ook ecologisch, sociaal en cultureel rendement. Uw maatschappelijke waarde creatie, impact en bijdrage aan de Sustainable Development Goals wordt zo zichtbaar en tastbaar. Door storytelling, zowel in tekst als in beeld, maken wij de boodschap en de impact tot een beleving: transparant en aansprekend voor doelgroepen.

 

Wat is jouw persoonlijke drive?
Monique Mulder: Van meet af aan stond maatschappelijke betrokkenheid aan de basis van Mattmo’s werk. Dat er vanuit de markt een beweging opstaat die deze bezieling met ons deelt sterkt ons in onze drive om vanuit die betrokkenheid samen te werken aan een betere wereld.

BvdV

Waarom sluit jouw organisatie aan bij dit initiatief?

BvdV is een advocatenkantoor en gevestigd in Utrecht. De adviseurs van BvdV staan ondernemers bij op het hoogste niveau, zowel op civiel als fiscaal vlak. BvdV doet het net even anders en is zelf sociaal duurzaam georganiseerd. De filosofie van de organisatie is gebaseerd op de Semco-stijl; de managementfilosofie van de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler. Vertrouwen en openheid, de kernbegrippen van de Semco-stijl, zijn de sleutelwoorden. Dit terwijl traditionele bedrijven veelal zijn gebaseerd op controle. Bij BvdV heeft de secretaresse net zoveel zeggenschap als de aandeelhouder: iedere medewerker heeft zicht op en zeggenschap over de koers van de organisatie. In de visie van BvdV kun je niet alles controleren en moet je dat ook niet willen. Het vertrouwen dat mensen het beste uit zichzelf halen levert de organisatie en haar cliënten veel meer op. Door de transparante en inclusieve bedrijfsvoering is BvdV officieel B Corp gecertificeerd: ‘Business as a force for good’. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van BvdV.

 

 

 
De samenwerking met partners binnen PACC sluit daar naadloos op aan. Door de krachten binnen PACC te bundelen, kan BvdV ondernemers nog beter bijstaan bij het nastreven van hun missie en het realiseren van positieve impact.
 

Waar zit de toegevoegde waarde van jouw organisatie?

BvdV is zelf sociaal duurzaam georganiseerd en heeft de juridische expertise en ervaring in huis die sociaal geëngageerde ondernemers goed kunnen gebruiken.

 

Wat is jouw persoonlijke drive?

Sjoerd van der Velden: Verbinding leggen tussen wat mij privé en zakelijk bezighoudt. Jarenlang werkte ik op de volgende wijze: privé is privé, werk is werk. Maar waarom zou je in het werk anders in het leven staan dan privé? Ik zou juist meer verbinding willen.

purpose

PACC is een ecosysteem van zakelijke dienstverleners die samen ‘brede waardecreatie’ toegankelijk maken voor ondernemers. De samenwerkende dienstverleners zijn afkomstig uit de accountancy, managementconsultancy, juridisch en fiscaal advies, communicatie, duurzaamheid, branding en certificering. De participerende bureaus leveren – ieder vanuit zijn eigen discipline – een bijdrage aan het geïntegreerde advies aan de gezamenlijke opdrachtgevers. PACC is ervan overtuigd dat geïntegreerd advies een veel hogere opbrengst creëert voor

De PACC-partners zullen hun opdrachtgevers krachtige tools aanreiken, zoals nieuw ontwikkelde scans en rapportagemethodieken om de kansen van brede waardecreatie optimaal te benutten. PACC wil eraan bijdragen dat in 2030 ten minste 30% van het Nederlandse midden- en grootbedrijf een vorm van purpose accounting heeft geïmplementeerd.