Hoe kan uw accountant u helpen voorbereiden op de rapportageverplichting CSRD?

Gepubliceerd op

In april 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepresenteerd. Deze regelgeving verplicht een veel grotere groep bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, en verplicht om deze informatie te laten toetsen door een accountant. Eerst waren alleen organisaties van openbaar belang met meer dan 500 medewerkers verplicht om te rapporteren over duurzaamheidsbeleid en -prestatie. Vanaf 2023 geldt dit voor veel meer organisaties. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om in 2023 klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting. Wat betekent dit voor uw bedrijf? 

Wat is de CSRD?
De CSRD verplicht organisaties te rapporteren over de milieu- en sociale impact van activiteiten en deze informatie verplicht te laten toetsen door een accountant. De richtlijn moet zorgen voor betere kwaliteit van informatie en de transparantie over milieu- en sociale impact van organisaties vergroten. Dit ondersteunt de transitie naar een duurzame economie in lijn met het Parijse Klimaatakkoord van 2015.

Voor wie geldt de CSRD per 2023?
De CSRD kent een verruiming ten opzichte van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De criteria zijn verruimd naar álle beursgenoteerde organisaties én daarnaast voor organisaties, inclusief zorginstellingen, die aan twee van onderstaande criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen omzet
  • Meer dan 20 miljoen op de balans

Hoe verandert de rol van de accountant?
De concept EU-richtlijn verplicht dat de accountant, of een andere deskundige, het duurzaamheidsverslag controleert en een verklaring met beperkte mate van zekerheid afgeeft. 

De accountant richt zich niet meer alleen op de financiële data, maar kijkt ook naar de niet-financiële informatie. De accountant van deze tijd is breed opgeleid en denkt graag mee met de ondernemer op het gebied van ESG.

De juiste specialist
Juist omdat de accountant al samenwerkt met de financieel verantwoordelijken in de onderneming, is haar begrip van de onderneming al zodanig, dat zij de juiste specialist is om de KPI’s rondom duurzaamheid en het duurzaamheidsverslag al goed te kunnen beoordelen.

Verder heeft de accountant ook een rol als ‘trusted advisor’ en is bij uitstek de persoon die graag met de ondernemer in gesprek gaat om het CSRD-traject verder vorm te geven. 

Deze handige infographic van Grant Thornton toont in één oogopslag de tijdlijn en relevante stappen. Zo weet u precies waar u aan toe bent om op tijd klaar te zijn voor de CSRD.

Gecontroleerde cijfers geven vertrouwen
De betrouwbaarheid van de geïntegreerde verslaggeving neemt toe als de cijfers ook gecontroleerd zijn. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen verschaffen aan de relevante stakeholders ten behoeve van het besluitvormingsproces, wat uiteindelijk ook bijdraagt aan de waardecreatie van uw onderneming.

Veel veranderingen vinden vanzelf plaats, soms is wetgeving nodig om deze ontwikkeling sneller te realiseren.

Overigens krijgt het duurzaamheidsverslag en de accountantsverklaring een zeer belangrijk karakter in de toekomst, denk bijvoorbeeld aan vereisten vanuit financiële instellingen, subsidieaanvragen, aanbestedingen, et cetera. Duurzaam ondernemen en rapporteren wordt een must in de toekomst! Zie het niet als een verplichting, maar als een kans voor uw organisatie. 

Dit artikel is geschreven door Sabreena Thakur-Rana, accountant bij Grant Thornton, en partner van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.