Het ‘Integrated Reporting’-raamwerk

Gepubliceerd op

Integrating Reporting (IR) is een raamwerk dat organisaties helpt bij het inzichtelijk maken van hoe zij op lange termijn waarde creëren en voor wie. Tijdens de klimaattop COP26 in Glasgow 2021 is het startschot gegeven voor de International Sustainability Standards Board (ISSB). Zij wordt standaard setter voor duurzaamheidsrapportages. Zo zal de Value Reporing Foundation (VRF), verantwoordelijk voor Integrating Reporting, opgaan in de ISSB. Het IR-raamwerk wint hiermee aan belang. Daarnaast is de verwachting dat verschillende duurzaamheidstandaarden verder zullen covergeren en aansluiten op de richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die vanaf verslagperiode 2023 wettelijk is verplicht. Hoe kunt u integrated reporting toepassen?

Of u verzekeringen verkoopt, groente verpakt, pakjes bezorgt, zorg verleent, pensioenfondsen beheert of machines produceert. Uw bedrijfsvoering draait om meer dan alleen korte termijn gewin. Uw organisatie is onderdeel van een samenleving waarin u een verantwoordelijkheid heeft. En juist organisaties die deze verantwoordelijkheid nemen, hebben de toekomst. De vraag is wel: waar liggen voor ú de kansen om positief bij te dragen aan de wereld? Welke trends in de samenleving zijn voor u van belang? Waarin ligt juist uw onderscheidende kracht en toegevoegde waarde voor mens, maatschappij en milieu? En hoe kunt u deze duurzame drivers inzetten om uw merk te versterken?

Identificeren 
PACC partner Mattmo Creative helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. We gaan samen in gesprek. Over het hoe en waarom van uw organisatie, het verleden en de toekomst, trends en behoeften bij stakeholders, uw verantwoordelijkheid en ambities om bij te dragen aan een socialere of schonere wereld. Zo identificeren we samen uw duurzame drivers en uw morele kompas. Vervolgens helpen we u bij de verankering van deze duurzame drivers in uw merk en desgewenst uw bedrijfsvoering. Zo kunnen de duurzame drivers uw organisatie optimaal versterken. 

Presenteren: thematiek
Uiteraard is het belangrijk om uw duurzame drivers en prestaties uit te dragen. Uw integrated report is hiervoor het medium bij uitstek. PACC partner Mattmo Creative ontwikkelt een passende communicatiestrategie voor uw jaarverslag. Gebaseerd op een meerjarige thematische aanpak, waarin u uw duurzame verhaal gefaseerd deelt met stakeholders. Elk jaar komt het thema terug in beeld en verhaal. De gekozen thematiek maakt het verhaal achter de feiten en cijfers relevant: visueel krachtig en verhalend. 

Storytelling 
Storytelling is hierin een belangrijk element. Korte verhalen, cases en/of fotografie brengen uw strategie tot leven en tonen uw kernwaarden en identiteit. De ‘why’ van uw organisatie. Waarom bestaat uw organisatie, hoe bent u verbonden met uw stakeholders en omgeving en voegt u waarde toe? Storytelling geeft meer inhoud en identiteit aan uw merk en organisatie. Dit zorgt voor meer verbondenheid en vertrouwen bij stakeholders. Dat geldt overigens ook voor medewerkers. Zij voelen meer gedeelde urgentie en trots over de organisatie als zij het ‘why’ weten waaraan zij elke dag bijdragen.

Infographics
Infographics zijn een goed middel om complexe processen te duiden en dichter bij uw doelgroep te brengen. Denk aan uw CO2-footprint of de plaats die uw organisatie inneemt in de waardeketen. Ook de ontwikkeling van KPI’s en de impact van de organisatie over meerdere jaren is mooi te visualiseren met infographics.

Welke stappen kan u zetten op weg naar een integrated report?
Een groot aantal ingrediënten om aan de slag te gaan met integrated reporting is bij veel organisaties al beschikbaar. U bent bijvoorbeeld al bekend met uw stakeholders, de voor hen materiële onderwerpen en heeft zeer waarschijnlijk al een start gemaakt met KPI’s. De volgende stappen kunnen organisaties helpen om geïntegreerd te gaan rapporteren:

 1. Maak uw intenties kenbaar
  Breng uw stakeholders op de hoogte van uw bedoelingen. Maak uw doelen en ambities kenbaar en geef de redenen aan om de overstap te maken. Als onderdeel van een dergelijk statement kan u uw inzet voor goed bestuur, transparantie, strategisch lange termijn denken en duurzaam ondernemen bevestigen. U moet ook uw verwachte reis naar geïntegreerd rapporteren uitstippelen; hoe lang gaat het duren, wat zijn verwachte mijlpalen en dit vergt een integrale communicatie aanpak. 

 2. Inventarisatie van stakeholders en wijze van interactie 
  Wie zijn uw belangrijkste stakeholders, hoe communiceert u met hen, hoe vaak en in welke vorm en wat zijn voor hen materiële onderwerpen?

 3. Denk na over de wijze waar op uw organisatie waarde creëert
  Op welke wijze creëert uw organisatie waarde? Welke diensten en goederen produceert u? Investeert het in de lokale gemeenschap? Hoe zorgt zij u voor uw medewerkers? Biedt het belangrijke adviesdiensten?

  Denk dus naast financieel ook aan geproduceerd, intellectueel, menselijk, en sociaal en relationeel kapitaal. 

Figuur 1: Het IR Waardecreatiemodel (redactie IIRC model)
 1. Herijk uw bedrijfsmodel
  Hoe goed ondersteunt uw bedrijfsmodel waardecreatie en hoe goed sluit het aan op uw bedrijfsstrategie en op duurzaamheid? Weerspiegelt uw bedrijfsmodel de verwachtingen van uw stakeholders? Moet u uw bedrijfsmodel en strategie aanpassen in het licht van uw stakeholdermapping, stakeholderengagement en waardecreatieanalyse? Als uw bedrijfsmodel te eng is gericht, als het nog geen rekening houdt met uw niet-financiële informatie, kan het worden herzien.

 2. Omarm geïntegreerd denken en gedrag
  Integrated Reporting is afhankelijk van en helpt bij het realiseren van integraal denken. Bij een Integrated Report gaat het om het leggen van verbindingen; om verbonden en samenhangende informatie te bieden, hebt u een verbonden en samenhangend team en een reeks systemen nodig. Praten de juiste mensen intern met elkaar? Doet u genoeg om silo’s af te breken? Stimuleert u organisatie- overschrijdende communicatie en betrokkenheid bij uw strategie? Hoe integreert u het verder in de communicatie naar de medewerkers? Wat is de gewenste houding en gedrag van de medewerkers?

Door uw duurzame drivers te integreren in uw gehele communicatie, dus ook in uw jaarverslag, versterkt u uw merk naar een duurzame positionering. Wilt u meer weten over de Integrated Reporting en hoe u zich hierop kunt voorbereiden? Neem contact op met onze specialisten.

Dit artikel is geschreven door Tjerk de Wit, Mattmo Creative, partner van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.