Het belang van targets in impact meten

Gepubliceerd op

In 2015 is het Parijse klimaatakkoord gepresenteerd, en inmiddels door 197 landen ondertekend. Met dit akkoord is de afspraak gemaakt om de opwarming van de aarde onder 2 graden Celcius stijging ten opzichte van pre-industriele niveaus te houden, en bij voorkeur onder 1,5 graad. Om dit voor elkaar te krijgen is nodig dat CO2 emissies en andere greenhouse gasses in 2030 gehalveerd moeten zijn en volledig gereduceerd in 2050 (‘net zero’). Vanuit deze ambitie, en de groeiende urgentie rondom klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van bedrijven om dit te stoppen, koppelen steeds meer bedrijven hun strategie en impactmeting aan het Parijse akkoord en bepalen zo impact targets voor de eigen organisatie.

In 2018 waarschuwde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat de opwarming van de aarde onder 1,5 graad Celcius opwarming moet blijven, om catastrofale impact van klimaatverandering te voorkomen. Om dit voor elkaar te krijgen, spelen bedrijven een cruciale rol: 71% van de wereldwijde CO2 uitstoot sinds 1988 komt van bedrijven.

Meer impact met targets
Veel bedrijven zijn zich inmiddels wel bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook waar het op CO2 reductie aankomt. Ambities om CO2 voetafdruk te verkleinen en CO2 neutraal te gaan opereren, staan toenemend in duurzaamheidsstrategie en beleid. Maar de praktische vertaalslag naar wat dat concreet betekent aan CO2 reductie in de verschillende onderdelen van het bedrijf, over een bepaalde tijdstermijn, is iets waar veel bedrijven mee worstelen. Hoewel er dus steeds meer bedrijven duurzaamheidsverslagen maken, blijft de benodigde impact (reductie van emissies) achter. Impact data en impact meten wordt vaak gezien als uitdaging, waardoor het moeilijk is te bepalen waar het bedrijf nu staat qua CO2 uitstoot, evenals om voortgang te meten. En dat is jammer, want dit inzicht is nodig om zinvolle targets te stellen en een goede strategie te ontwikkelen waarmee je écht impact maakt.

Praktische stappen
Hoe maak je een praktische koppeling vanuit de Parijse klimaatakkoord doelen met jouw bedrijf, hoe vertaal je dat in concrete reductietargets, en hoe meet je vervolgens je impact daarop?

 1. Doe een nulmeting
  Om een goed target te kunnen stellen is inzicht nodig in waar je bedrijf nu staat wat betreft uitstoot van emissies, zowel in scope 1 (directe uitstoot), scope 2 (indirecte uitstoot door ingekochte elektriciteit) als scope 3 (productie en gebruik in de keten).
 2. Bepaal lange termijn reductie target in lijn met Parijs
  Als de huidige uitstoot helder is, kun je een lange termijn reductie target stellen. Doe je dat in lijn met het klimaatakkoord, dan geldt tenminste ‘net zero’ in 2050. Uiteraard kunnen bedrijven daar ook ambitieuzere targets in stellen. Let op, ‘net zero’ staat voor reduceren en niet voor (een deel) compenseren, bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen. Het Science-Based Targets Initiative (SBTi) biedt een goede leidraad voor het bepalen van het lange termijn target voor bedrijven en het commiteren hieraan.
 3. Bepaal de roadmap daarnaar toe
  Een nulmeting geeft inzicht in de totale uitstoot die gereduceerd zal moeten worden binnen de lange termijn ambitie, én waar die met name zit: in de kantoorpanden, mobiliteit, netwerkgebruik, of bijvoorbeeld productie. Vanuit de lange termijn doelstelling kun je vervolgens een ‘roadmap’ met strategie, tijdslijn en kortere termijn targets opstellen voor specifieke onderdelen van je bedrijf: bijvoorbeeld de CO2 uit mobiliteit in 2021 halveren ten opzichte van 2020.
 4. Meet je impact en stuur bij
  Jaarlijks meten van de gerealiseerde impact en emissie reductie helpt vervolgens om te toetsen in hoeverre je op koers ligt om de lange termijn targets te behalen, en waar nodig bij te sturen.

Valt jouw bedrijf onder de recent geadopteerde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)? Dan geldt de verplichting om in het duurzaamheidsverslag vanaf 2023 impactresultaten te rapporteren in verhouding tot lange termijn targets.

Dit artikel is geschreven door Grant Thornton, partner van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.