Wat hebben boekhoudregels te maken met duurzaamheid?

Gepubliceerd op

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. De geplande wijzigingen in de bestaande wetgeving op boekhouding en jaarrekening zijn bedoeld om meer transparantie te bieden op het gebied van duurzaamheid en moeten leiden tot regelgeving die – op termijn – duurzaamheidsrapportage op één lijn zullen brengen met financiële rapportage. De eisen van de Europese Unie (EU) inzake duurzaamheidsverslaggeving zullen worden uitgebreid tot alle grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen. Dit betekent dat in Nederland meer dan duizend ondernemingen gedetailleerde EU-standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving zullen moeten volgen. De geplande wijzigingen zullen al van kracht zijn voor de verslagperiode 2023. 

De ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsinformatie is in een stroomversnelling terecht gekomenen. Duurzaamheid speelt immers een belangrijke rol in het bepalen van de (lange termijn) waarde van een onderneming. De informatie die momenteel hierover gerapporteerd wordt mist vaak relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid, aldus kritiek van beleggers en andere stakeholders. Hierdoor is de informatie niet geschikt voor besluitvorming. 

Duurzaamheidsclaims
Op dit moment wordt er op verschillende plekken aan duurzame regels gewerkt. Zo publiceerde onlangs de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een richtlijn voor bedrijven over duurzaamheidsclaims. Bedrijven zijn verplicht om hun claim te onderbouwen. Inmiddels heeft de ACM 170 bedrijven gevraagd claims na te lopen; voor hen dreigt een boete.

Eenvormigheid duurzaamheidsprestaties
Het samenbrengen van boekhoudstandaarden en duurzaamheid op internationaal niveau is daarom een belangrijke en logische vervolgstap, en tevens een lang gekoesterde wens van beleggers en kredietverschaffers. Het is van belang dat er over het vastleggen van duurzaamheidsprestaties eenvormigheid ontstaat zodat deze op dezelfde eenduidige manier vergeleken kan worden als de prestaties op financieel gebied. De niet-financiële informatie – of beter gezegd pre-financiële informatie – geeft inzicht in hoe een bedrijf omgaat met bijvoorbeeld huidige en toekomstige klimaatrisico’s en de effecten die dat kan hebben op de waarde van de onderneming.  

Actief en aantoonbaar collectief verantwoording dragen 
De wereldwijde organisatie voor dit soort regels – de IFRS Foundation – maakt daar nu met spoed werk van. De International Financial Reporting Standards (IFRS) speelt voor multinationals een grote rol bij de bepaling van standaarden. De verwachting is dat deze in de loop van dit decennium ook voor andere vennootschappen een rol gaan spelen. Ook stelt de Europese Commissie dat deze pre-financiële informatie moet worden toegevoegd aan de nu al verplichte financiële informatie die ondernemingen moeten openbaren, inclusief een strenge controlerende blik (audit) van de accountant. Het bestuur, management en toezichthouders van een bedrijf dienen actief en aantoonbaar collectief verantwoording te dragen voor duurzaamheidsverslaggeving. Het in-control statement, dat tot nu toe alleen betrekking had op de financiële verslaggeving, zal naar verwachting worden uitgebreid naar de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. Dit is de eerste keer dat het management expliciet – en schriftelijk – aan de buitenwereld laat zien dat het deze verantwoordelijkheid draagt.

Grootste transformatie in verslaglegging
De geplande wijzigingen is de grootste transformatie in verslaglegging sinds IFRS. Met het huidige voorstel kan alles wat voor traditionele financiële verslaggeving geldt, over een paar jaar ook gelden voor duurzaamheidsverslaggeving. Vanuit het Purpose Accounting Collective (PACC) zien we dit als een kans: het loont om de duurzaamheidskwesties, die van cruciaal belang zijn voor het succes van de onderneming en het voortbestaan van deze aarde, op voet van gelijkheid in de bedrijfsrapportageprocessen te verankeren. Dit zal het verstrekken van informatie aan kapitaalverschaffers, investeerders en ook klanten verbeteren en tegelijkertijd bijdragen tot meer vertrouwen en positieve maatschappelijke impact. 

Dit artikel is geschreven door Grant Thornton, partner van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.