Waardecreatie communiceren in een geïntegreerd jaarverslag

Gepubliceerd op

Hoe kunnen organisaties hun waardecreatie definiëren in een geïntegreerd jaarverslag? Een geïntegreerd jaarverslag, ofwel een integrated report, is hét medium om uw duurzame ambities te etaleren en stakeholders te laten zien dat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. 

In het waardecreatiemodel van een organisatie ligt de maatschappelijke urgentie besloten en wordt duidelijk wat een organisatie drijft en hoe deze zich verbindt met haar stakeholders en omgeving. Door de impact van haar bedrijfsvoering op economisch, ecologisch en sociaal niveau in kaart te brengen kan een onderneming een gerichte koers uitzetten naar de toekomst en wordt zij positiever gepercipieerd door haar stakeholders.

De juiste perceptie
Hoe ziet het proces van het duiden van en communiceren over de waardecreatie van een onderneming in een jaarverslag eruit? Matthijs Tammes, Mattmo: “We starten het proces altijd bij de purpose en identiteit van een organisatie. Wat zijn de strategie en koers om de belofte naar uw stakeholders in te kunnen vullen? Zijn deze transparant en duurzaam? Wekt dit vertrouwen? Wat is de ecologische en sociale waarde, naast de economische waarde van een bedrijf? Zodra stakeholders worden geïnvolveerd in een verhaal dat alle onderbelichte (niet-financiële) waarden zichtbaar en voelbaar maakt, werkt dat mee aan de juiste perceptie en reputatie van een onderneming.”

Stakeholders involveren
Stakeholders raken met een verhaal waarmee ze zich kunnen identificeren levert een belangrijke bijdrage aan de positieve reputatie van de onderneming. Cijfers, onderzoeks-rapporten en rationele argumenten kunnen worden verteld vanuit statements over bijvoorbeeld de veranderde wereld om ons heen waarin we voor grote uitdagingen staan, zoals voedseltransitie en klimaatverandering. De impact en het effect van de bedrijfsvoering worden beter in beeld gebracht door de SDG’s te koppelen aan de doelen van uw onderneming. Door gebruik te maken van storytelling kan de doelgroep zich verbinden met het verhaal en dit ook gaan uitdragen. Op die manier werkt de onderneming daadwerkelijk mee aan een duurzamere wereld. 

Integrated Thinking
Integrated reporting is een op integrated thinking gebaseerde manier van verslaglegging, die financiële en niet-financiële gegevens samenbrengt in één verslag. Het onderscheidt zes soorten kapitaal: financieel, geproduceerd, intellectueel, natuurlijk, sociaal & relationeel en menselijk kapitaal. Een geïntegreerd jaarverslag legt uit hoe een bedrijf met deze zes soorten kapitaal waarde creëert of vernietigt. Zo ontstaat een beter beeld van de bedrijfsstrategie van de onderneming, de risico’s, de impact die de onderneming heeft op bijvoorbeeld de maatschappij of het milieu en de waardecreatie op de korte, middellange en lange termijn. Het resultaat geeft een holistisch beeld van het bedrijf. 

In november 2020 maakten IIRC en SASB bekend te gaan fuseren tot een nieuwe organisatie, de Value Reporting Foundation. De fusieplannen volgden kort op de aankondiging waarin vijf toonaangevende organisaties (CDP, CDSB, GRI, IIRC en SASB) aangaven te willen samenwerken aan één wereldwijde standaard op het gebied van corporate reporting. 

Voordelen mkb
Voor veel mkb-bedrijven is het op papier zetten van het businessmodel en de strategie van toegevoegde waarde. Het integrated reporting-raamwerk kan helpen inzicht te creëren in het eigen businessmodel als handvat voor het proces van waardecreatie en identificatie van kansen en risico’s. Daarmee kan de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren en het competitief voordeel op lange termijn toenemen, door bijvoorbeeld een verbeterde reputatie en betere toegang tot financieringsmogelijkheden. Kortom, integrated reporting kan het entrepreneurship en innovatievermogen van bedrijven versterken. 

Dit artikel is geschreven door Mattmo, partner van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.